• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +36-30/9-631-635
Az Élet ragyogva és könnyedén árad felém.Természetes Gyógymódok - DZ

MEGMARADTUNK

Minden ETI-ben szerzett képeítésre kiadható az ÁNTSZ engedély ismét.
Nem töröltek le egy területet sem.

 

11/2010. (III. 19.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
11/2010. (III. 19.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
11/2010. (III. 19.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

 

NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK (NEM ORVOSI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT)

80 Akupresszõr 8016 Akupresszúra

81 Alternatív mozgás- és masszázsterápeuta 8026 Alternatív mozgás- és

masszázsterápia

82 Életmód tanácsadó és -terapeuta 8036 Életmód oktatás és tanácsadás

83 Reflexológus 8046 Reflexzóna terápia

84 Alternatív fizioterápiás továbbképzés 8017 Alternatív fioterápiás módszerek

85 Fitoterápia továbbképzés 8037 Fitoterápia

86 Kineziológiai továbbképzés 8057 Kineziológiai módszerek

87 Szemtréning továbbképzés 8067 Szemtréning eljárások

88 Bioenergetikus továbbképzés 8048 Bioenergetikai módszerek

89 Fülakupunktúrás addiktológiai

továbbképzés

8047 Fülakupunktúrás addiktológia

3. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„4. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

Szolgáltatói típusok és kódjaik

A mûködési engedélyekben szakmai szervezeti egységenként a 2. és 3. mellékletben szereplõ szakmakód mellett fel

kell tüntetni a tevékenység feltételeinek biztosítása szerint a szolgáltatás típusát:

1-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja,

közremûködõt nem vesz igénybe.

2-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja, és igénybe

vesz közremûködõt.

3-as kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a személyi és tárgyi feltételeket teljesen vagy részben biztosítja.

4-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

5-ös kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

6-os kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

és szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

7-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül a nem

egészségügyi felsõfokú személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

A 3–7. kód vonatkozásában a közremûködõ által biztosított feltételek a közremûködést igénybevevõ által végzett

szakma/szaktevékenység részeként értelmezendõk.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 40. szám 11683

A

Az egészségügyi miniszter 11/2010. (III. 19.) EüM rendelete

az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi

szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazása során az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás

gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.

rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatókról, a szolgáltatók szakmai szervezeti egységeirõl, az általuk végezhetõ, engedélyezett szakmákról és

szaktevékenységekrõl, valamint az egy szakmán vagy szaktevékenységen belül végezhetõ egyes szolgáltatásokról,

továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedélyekrõl nyilvántartást kell vezetni.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye szerinti kistérségi,

illetve regionális intézete a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban

bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásban.”

3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés ad)–ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ af) és

ag) alponttal egészül ki:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:

a szolgáltató:]

„ad) adószáma elsõ nyolc számjegyét (KSH törzsszám),

ae) egyedi azonosító számát,

af) felelõsségbiztosítási szerzõdésének a kötvényszámát,

ag) közszolgáltatásban való részvételének tényét;”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:]

„c) a szolgáltató, és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai szervezeti egységgel, akkor valamennyi

szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a 2. melléklet szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, szaktevékenységeket a hozzájuk tartozó kóddal,

szakképesítéssel, szakvizsga-típussal együtt,

cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz, illetve szaktevékenységekhez tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák

megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét,

cc) az engedélyezett szolgáltatások körét, amennyiben a mûködési engedély a szakmán, illetve szaktevékenységen

belül csak egyes szolgáltatások nyújtására szól,

cd) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott egyedi szolgáltatói azonosítót, továbbá

a szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, valamint ha egy vagy több szakmai szervezeti egység osztály

szervezeti egység forma keretében mûködik, az osztály (mátrix osztály) megnevezését,

ce) a területi ellátási kötelezettséget szakmánként vagy szaktevékenységenként, amennyiben a szolgáltató területi

ellátási kötelezettséggel mûködik,

cf) a mûködési engedély iránti kérelemben megjelölt mûködési területet, amennyiben a szolgáltató területi ellátási

kötelezettség nélkül mûködik,

cg) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, azonosítóját,

gh) a mûködési engedély keltét, számát,

ci) a mûködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,

11672

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 40. szám
--
Dr. Ozsváth Mária

ÁNTSZ- OSZMK
Komplementer Medicina
mb. országos fõorvos

 

Természetes Gyógymódok - Daróczi Zoltán honlapja is használ sütiket (cookie) a weboldalain a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.
Weboldalaink böngészésével elfogadja és hozzájárul a sütik (cookie) használatához.